ေညာင္ရြက္ျဖင့္ ဖုန္းဘတ္ထရီကို အားသြင္းနိုင္(ေက်ာ္လင္းနိုင္)

 ေညာင္ရြက္ျဖင့္ ဖုန္းဘတ္ထရီကို အားသြင္းနိုင္
-ေက်ာ္လင္းနိုင္
-6. 12. 2015ေညာင္ရြက္ျဖင့္ ဖုန္းဘတ္ထရီကို အားသြင္းနိုင္သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈေတြ အရ ဖုန္းဘတ္ထရီ မ်ားကို ေညာင္ရြက္ျဖင့္ အားသြင္းနိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္းပဲ ယံုၾကည္တဲ့သူေတြဟာ အလြန္နည္း ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူေတြ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ညႊန္ျပထား ပါတယ္။

၁။ ဖုန္းကာဗာကို ဖြင့္လိုက္ပါ။

၂။ ဖုန္းဘတ္ထရီကို ယူပါ။

၃။ စိမ္းစိုေနေသာ ေညာင္ရြက္နွစ္ရြက္ကို ယူလိုက္ပါ။

၄။ ေညာင္ရြက္၏ အရိုးကို ဘတ္ထရီ၏ ထိပ္သို႔ ပံုမွာ ျပထားသည့္ အတိုင္း မီးနစ္ အနည္းငယ္ ထိုးလိုက္ပါ။

၅။ အဝတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ ဘတ္ထရီကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ပါ။

၆။ ဘတ္ထရီကို ဖုန္းထဲသို႕ ျပန္ထည့္လိုက္ပါ။

၇။ ထို႕ေနာက္ ဖုန္းကို ဖြင့္ပါ။

၈။ ထိုအခါ ဖုန္းအားမ်ား ရရိွလာပါလိမ့္မယ္။


ဖုန္းအားသြင္းဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေသာ ေတာေတာင္ထဲမွာ ဖုန္းဘတၳရီ မရိွပါက အထက္ပါ ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါက မိမိ၏ ဖုန္းအားကို ျပည့္လာေစပါလိမ့္မယ္။

သို႕ေသာ္ ေညာင္ရြက္ကလြဲျပီး အျခားအရြက္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳလို႔ မရနိုင္ပါဘူး။

ရုကၡေဗဒ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရ သစ္ပင္ေတြမွာ ရိွတဲ့ စြမ္းအင္ေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ေတြဟာ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


ေက်ာ္လင္းနိုင္

Othet links