ျမန္မာသတင္းမ်ား(သူရိယ)

2016, April, Myanmar News
--------------------------------------

မလိခ ျမစ္ေအာက္ဖက္ ကမ္းစပ္အနီး ေစ်းဆိုင္ ၃၇ ဆိုင္ ေရနစ္ျမဳပ္
လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ နုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၉၀ ေက်ာ္ေလာက္ရိွ
သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား ကန္႔သတ္မႈ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္းလင္း

Othet links