ရွစ္ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္အခန္းအနားနွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ေထာက္ခံပြဲ က်င္းပရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း(မ်ိဳးေအာင္)ရွစ္ေလးလုံးႏွစ္ပတ္လည္အခန္းအနားနွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ေထာက္ခံပြဲ က်င္းပရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း
-မ်ိဳးေအာင္
၂ -၈.၂၀၁၆
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေယာ္ဗစ္ျမိဳ့ရွိ ေနာ္ေ၀ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္းမွ ရွစ္ေလးလုံး ႏွစ္ပတ္လည္ အခန္းအနားနွင့္
၂၁ ရာစုပင္လုံ ေထာက္ခံပြဲ က္ုိ ၁၃-၈။၂၀၁၆ ေန ့တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြါးေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ-(၈) ရက္ေန့ လုထု အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ပတ္လည္
အခန္းအနားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ တခဲနက္ မဲေပး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ပါတီမွ
၁။၄။ ၂၀၁၆ တြင္ ဖြဲ့စည္းလုိက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္္ ဦးေဆာင္သည့္
အစုိးရသစ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး
အတြက္ ေထာက္ခံ ၾကိဳဆုိသည့္ အခန္းအနားကုိ ေယာ္ဗစ္( Gjøvik)၊လီလီဟမ္းမား (Lillehammer)၊အိြမ္ရဲ(Øyer)၊
မုိအဲဗ္(Moelv)၊ ဟမ္းမား(Hamar)၊ ႏွင့္ ေလာ္တန္း(Løten) ရွိ ုျမန္မာ ႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသား ညီအကုိေမာင္ႏွမ
မ်ားမွ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ေဟာေျပာမွဳ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အျပန္အလွန္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးပြဲမွဳမ်ားျဖင့္ က်င္းပၾကမည္ ျဖစ္ပါ
သျဖင့္ ရပ္ေ၀းရပ္နီးရွိ ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံသားမ်ားအား အတူတကြ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကား ပါသည္။က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ ့-- ၁၃-၈- ၂၀၁၆ (စေနေန့)
အခ်ိန္ ----- နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ

ေနရာ။ ။Baptistkirke
Hovslagervegen 40
2619 lillehammer

ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္ အျဖစ္ ျမန္မာ့ ရုိးရာ အစားအစာမ်ားျဖင့္ ဒန္ေပါက္-ၾကာဆံေက်ာ္ စသည့္ ခ်စ္စရာ ျမန္မာ အစားအစာမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ထားပါသည္။

ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းလုိပါက--

ဆက္သြယ္ရန္ ။--ဦးေဇာ္၀င္း
Zaw Win--- 99402149
E-post----theinnaing58.gmail.com

Arve - - tlf 91378344
e-mail; arve-si@online.no

မ၈ၤလာအေပါင္း ခေညာင္းျပီး
လုိရာဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ၾကကာ
ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ ့ၾကပါေစ


Othet links