ဘရုစ္စ္ စလီ (Bruce Lee) ေျပာခဲ့တဲ့ မွတ္သားစရာစကားမ်ား(ေရႊညာေမာင္ )ဘရုစ္စ္ စလီ (Bruce Lee) ေျပာခဲ့တဲ့ မွတ္သားစရာစကားမ်ား
-ေရႊညာေမာင္
-20.3.2016

"ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကန္ခ်က္ ၁၀၀၀ ကုိ တစ္ၾကိမ္စီ ေလ့က်င့္ထားတဲ့သူကို မေၾကာက္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ကန္ခ်က္တစ္မ်ိဳးတည္းကုိ အၾကိမ္တစ္ေထာင္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့သူကုိေတာ့ ေၾကာက္တယ္"

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■သင္ခန္းစာ- ဟုိနည္းနည္း ဒီနည္းနည္းသိျပီး ဘာမွမထိေရာက္တာထက္စာရင္ တစ္ခုတည္းကုိ ေသခ်ာႏွံ႔စပ္စြာ တတ္ေျမာက္တာကမွ တကယ္ေလးစားဖြယ္ေကာင္းတာပါ။

"ပန္းတုိင္ထားတယ္ဆုိတာ ေရာက္ကုိေရာက္ရမယ္လို႔ ဆုိလိုတာမဟုတ္ဘူး။ ပန္းတုိင္ထားတယ္ဆိုတာ တစ္ေနရာကုိသြားဖို႔ ဦးတည္ထားတဲ့သေဘာပဲ"

သင္ခန္းစာ- ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ပန္းတုိင္ဆုိတာ ျပီးဆံုးသြားတယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး။
တစ္ေနရာေရာက္ရင္ ေနာက္တစ္ေနရာကုိ ထပ္သြားရဦးမွာပါ။

"သိရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။ အသံုးခ်ရမယ္။ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။ လုပ္ကုိလုပ္ရမယ္"

သင္ခန္းစာ- ေလ့လာျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က သိရံုပဲဆုိရင္ မလံုေလာက္နုိင္ေသးပါဘူး။
သိထားတာကုိ အသံုးခ်နုိင္ပါမွ ေလ့လာျခင္း အထေျမာက္ပါမယ္။

လုပ္ခ်င္စိတ္၊ ကုိင္ခ်င္စိတ္ ရွိရံုနဲ႔လည္း အလုပ္မျဖစ္ေသးပါဘူး။
လုပ္ခ်င္စိတ္ကုိ အရင္းခံျပီး လုပ္နုိင္ရင္ေတာ့ ပုိမုိလြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။"တစ္စံုတစ္ေယာက္ကသာ မွားတယ္လုိ႔ ဝန္ခံရဲရင္ အဲဒီ့အမွားကလည္း ခြင့္လႊတ္ဖို႔ထုိက္ပါတယ္"

သင္ခန္းစာ- အမွားကုိဝန္မခံဘဲနဲ႔ ခြင့္လႊတ္တာခံဖို႔ မရပါဘူး။
အမွန္ကိုျပင္နုိင္ဖို႔လည္း မရပါဘူး။

"ရံႈးနိမ့္ျခင္းဆုိတာ စိတ္နဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။ အရံႈးျဖစ္ပါတယ္လို႔ လက္မခံသမွ်ေတာ့ ဘယ္သူမွ မရံႈးပါဘူး"

သင္ခန္းစာ- သင့္စိတ္ထဲကသာ ရံႈးပါတယ္လုိ႔ လက္မခံမခ်င္း တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကုိ အနုိင္ယူလုိ႔မ ရပါဘူး။

"ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အေမွာင္ထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္လို႔ သတိမထားမိမခ်င္း သင္ဟာ အလင္းေရာင္ကုိ ေတြ႔ဖို႔ ၾကိဳးစားမွာမဟုတ္ဘူး"

သင္ခန္းစာ- သင္အမွားေတြလုပ္ေနတာကုိ မွားပါတယ္လုိ႔ မသိမခ်င္းေတာ့ အမွန္ျပင္နုိင္ဖို႔ သင္ၾကိဳးစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

"သာယာတဲ့ဘဝကုိ ရပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲတုိင္းကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံနုိင္တဲ့ ဘဝကုိရဖို႔ပဲ ဆုေတာင္းရမွာ"

သင္ခန္းစာ- လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လြယ္ကူတဲ့ဘဝကုိလုိအပ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ၾကမ္းတမ္းမႈ ဆုိတာကုိ အနည္းနဲ႔အမ်ား ၾကံဳရတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ သင္ ေမွ်ာ္လင့္သင့္တာ လြယ္ကူတဲ့ဘဝမဟုုတ္ပါဘူး။
ခက္ခဲမႈေတြၾကံဳတဲ့အခါ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ခြန္အားေတြပါ။

Ref:MGေရႊညာေမာင္ (Focus Youth E-magazine)

-ေဖာ္၀ပ္ေမးလ္မွ ရရွိပါသည္။
တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ -Othet links