ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း သီအိုရီေျဖတတ္ေအာင္ သင္တန္း(ဦးဝင္းေမာင္-ျမန္မာစကားျပန္)

ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္စာအုပ္ကို လိုခ်င္သူေတြ ႐ွိၾကေပမယ့္ ေရးလို႔ မၿပီးေသးတဲ့ အတြက္ ေလာေလာ ဆယ္ ျမန္မာလို online trafikkurs ေပးမယ္လို႔ စီစဥ္ထား ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း သီအိုရီေျဖ တတ္ေအာင္ ႄကိႈတင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အင္တာနက္ ကေန Skype videochatting နဲ႔ အ႐ုပ္ျမင္ အသံၾကားရတဲ့ သင္တန္း ေပးပါမယ္။

More 29 Oct 2011

Ordbok ေနာ္ေ၀ ျမန္မာ အဂၤလိပ္စာအုပ္ (ကုိေအာင္မ်ိဳးနဲ ့ကုိႏုိင္)

ကုိေအာင္မ်ိဳးနဲ ့ ကုိႏုိင္တုိ႔က Norsk- Burmessisk -Engelsk Ordbok စာအုပ္ကုိ ေနာ္ေ၀ စာလုံးေရ ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ (၂၂၀၀၀) ေက်ာ္ ေနာ္ေ၀ ျမန္မာ အဂၤလိပ္ စာအုပ္ ထြက္ရွိ လာပါတယ္။ http://nayyarthit.nl/?sh=nor တြင္ စာအုပ္ ၀ယ္ယူသူ မ်ားသည္ ေခၚယူ သုံးစြဲ ႏုိင္ၾကပါသည္။

More 22 Oct 2011

ေနာ္ေ၀ ျမန္မာ ဂရမ္မာ စာအုပ္(ဘာသာျပန္ - Win Maung )

ေနာ္ေ၀ ျမန္မာ ဂရမ္မာ စာအုပ္ မွာယူႏိုင္ျပီ
ဘာသာျပန္ - Win Maung (Tolk-ID 1419)
Frilans burmesisk tolk og oversetter BURMESISK FORLAG
Nasjonalt tolkeregister Org. 993 788 821 mva

More 22 Oct 2011

STEIN PÅ STEIN ခက္ဆစ္ ျမန္မာျပန္ ေဝါဟာရ စာရင္း(ဘာသာျပန္ - Win Maung)

အေျခခံ ေနာ္ေဝဘာသာ Nivå B1 တက္ေရာက္ေနသူ ျမန္မာမ်ားအတြက္ STEIN PÅ STEIN သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူ -ခက္ဆစ္ ျမန္မာျပန္ ေဝါဟာရ စာရင္း Ordliste မွာယူရန္နည္းလမ္း
ေစတနာမြန္ျဖင့္--ေနာ္ေ၀ ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္း

More 22 Oct 2011

ကုိေရႊေသြး ေရးသား ျပဳစုတဲ့ ဖုိးဗုိင္း( På Vei )စာအုပ္( သူရိယ)

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာစာအုပ္ျဖစ္ ပါသည္။
ေစတနာမြန္ျဖင့္--ေနာ္ေ၀ ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား အသင္း
သူရိယအဖြဲ ့။

More 22 Oct 2011

ကုိေက်ာ္ဦးရဲ ့ အိမ္တြင္းမွဳ အေထြေထြ လုပ္ငန္းလုပ္ငန္း(ကုိေက်ာ္ဦး)

ကုိေက်ာ္ဦးရဲ ့ အိမ္တြင္းမွဳ အေထြေထြ လုပ္ငန္းလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမွ မိတ္ေဆြတုိ ့အတြက္ အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါသည္။ အေသးစိတ္ ဖတ္ရွဳ ၍ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ၾကပါသည္။
ျမန္မာတုိ႔ တုိးတက္ ႏုိင္ၾကပါေစ

More 21 Oct 2011

ေၾကာ္ျငာ(သူရိယ)

အထူးခ်ိဳသာေသာ အင္တာနက္မွ ေစ်း၀ယ္ရန္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား
ျမန္မာ တုိ ့အတြက္ အခမဲ့ ေၾကာ္ညာေပးေနပါသည္။ ေၾကာ္ညာလုိသူမ်ား ဆက္သြယ္ ႏုိင္ၾကပါသည္
ျမန္မာတုိ့ သုတ တုိးပြါး၍ ခ်မ္းသာၾကပါေစ

More 19 May 2013

Othet links